Sensorische informatieverwerkingstherapie

Iedereen neemt de gehele dag dingen waar in de vorm van prikkels. Deze prikkels worden ook wel sensorische informatie genoemd. We ontvangen ze via onze ogen, oren en neus, maar ook via onze huid, het evenwichtsorgaan en via specifieke bewegingssensoren in ons lichaam. Alle prikkels worden doorgestuurd naar het centraal zenuwstelsel, van waaruit ze naar de hersenen gestuurd worden. Hier worden ze verwerkt tot reacties die het lichaam uitvoert.

Op het moment dat niet alle prikkels op een juiste manier verwerkt worden, kan een probleem in de sensorische informatieverwerking een oorzaak zijn. Prikkels kunnen onvoldoende geregistreerd worden of juist te heftig, waardoor er of geen reactie volgt of iemand juist angstig of bang wordt en iets niet doet. Ook kan het zijn dat de verschillende prikkels niet goed onderling met elkaar verbonden worden of dat prikkels heel moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn.

Problemen in de ontwikkeling van een kind
Als de sensorische informatieverwerking niet goed verloopt, kan dit bij kinderen van grote invloed zijn op de motorische en op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierdoor zijn kinderen snel van slag, maken ruzie, zijn vaak afgeleid, trekken zich terug, zijn onhandig, luisteren slecht of zijn erg druk. Dit kan een probleem zijn als het dagelijkse functioneren wordt belemmerd, maar ook als het de ontwikkeling van een kind in de weg sta

Sensorische informatieverwerkingstherapie
Via sensorische informatieverwerkingstherapie kan spelenderwijs inzicht gekregen worden in wat een kind precies ervaart op het gebied van prikkelverwerking. Hierna kan een behandelplan worden opgesteld hoe er met specifieke prikkelverwerking kan worden omgegaan, zodat frustratie en onbegrip bij zowel het kind als bij de omgeving, verminderen. Uitganspunt hierbij is dat het gedrag van een kind niet voortkomt uit onwil maar uit onvermogen.

Sensorische informatieverwerkingstherapie wordt voor kinderen vergoed vanuit de basisverzekering (maximaal 18 behandelingen per kalenderjaar). Voor de therapie is geen verwijzing van een arts noodzakelijk.

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

Een kinderfysiotherapeut is een fysiotherapeut met specifieke kennis van de motorische ontwikkeling in de verschillende ontwikkelings- en groeifases van kinderen. Om je als kinderfysiotherapeut te mogen registreren, is het met goed gevolg afronden van de driejarige opleiding tot kinderfysiotherapeut verplicht. Deze opleiding is een vervolg op de reguliere opleiding tot fysiotherapeut.

Sommige kinderen ontwikkelen zich lichamelijk langzamer dan hun leeftijdgenootjes. Dit kan komen door een probleem met organen, het zenuwstelsel of de zintuigen, zoals het gehoor of de ogen, maar het kan ook een gevolg zijn van een probleem met botten en/of spieren. In een aantal gevallen kan de kinderfysiotherapeut helpen en met oefeningen en begeleiding de motorische ontwikkeling zo optimaal mogelijk stimuleren.

Het eerste consult
Tijdens het eerste consult – de intake – worden vragen gesteld aan zowel de ouders als aan het kind, als de leeftijd dit toelaat, om zo de hulpvraag goed in kaart te brengen. Ook vindt een lichamelijk onderzoek plaats en zal de kinderfysiotherapeut het kind zo goed mogelijk observeren. De therapie bestaat vervolgens grotendeels uit oefen- en/of bewegingstherapie die is afgestemd op zowel de leeftijd als op de ontwikkeling van het kind. Dit gebeurt uiteraard in een veilige kindvriendelijke omgeving waarbij gebruik gemaakt wordt van kindvriendelijk materiaal. Als een kind niet naar de praktijk kan komen, omdat het niet mobiel is door bijvoorbeeld een handicap, dan kan de behandeling ook aan huis plaatsvinden.

De vergoeding van kinderfysiotherapie
Kinderfysiotherapie wordt tot de leeftijd van 18 jaar vanuit de basisverzekering door alle zorgverzekeraars vergoed. Zonder verwijzing van een arts of van het consultatiebureau, geldt deze vergoeding voor maximaal 18 behandelingen per jaar. Op verwijzing en met een chronische aandoening wordt de behandeling onbeperkt vergoed. In geen van de gevallen geldt het eigen risico en vanuit de praktijk wordt er rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd, u hoeft de betaling niet voor te schieten.

Denkt u dat uw kind klachten heeft waarbij een kinderfysiotherapeut kan helpen? Neem dan contact op met Praktijk voor Kinderfysiotherapie Marie Therése Pelgrim in Maastricht.