Privacybeleid

Alle informatie die U aan Uw therapeut doorgeeft valt onder de wet Bescherming Persoonsgegevens. U heeft recht op inzage in Uw dossier.

Privacyverklaring van de Praktijk voor kinderfysiotherapie Marie Therése Pelgrim
Kinderfysiotherapie Pelgrim, heeft om uw kind zo goed mogelijk te behandelen, medische en persoonlijke gegevens, nodig van uw kind en mogelijk ook van u.
Met deze gegevens zal zorgvuldig worden omgegaan. Hierbij wordt rekening gehouden met de Wet op Persoonsregistraties, welke rekening houdt met de nieuwe wetgeving van 25 Mei 2018.

De Praktijk voor kinderfysiotherapie Marie Therése Pelgrim, houdt zich aan de volgende regels:

 • Wij gaan allemaal vertrouwelijk om met de  persoonlijke en medische gegevens, van uw kind.
 • De gegevens worden alleen gebruikt in de praktijk. Verder in overleg met u, op de school van uw kind of met de behandelend specialist/huisarts.
 • De gegevens van uw kind kunnen ook worden ingezien, indien nodig door de andere fysiotherapeuten in de praktijk of door een waarnemer of de stagiaire. Al deze mensen hebben geheimhoudingsplicht.
 • Stagiaires zullen alleen met uw toestemming en die van uw kind, bij de behandeling aanwezig zijn. Zij zullen ook niet zonder uw toestemming in het dossier van uw kind inkijken.
 • De gegevens zijn opgeslagen in een medisch dossier.De inhoud van deze dossiers wordt elektronisch beschermd d.m.v. antivirus- en spyware software en opgeslagen in een cloud, bij Intramed.(de software leverancier)
 • U heeft het recht om in de gegevens van uw kind in te zien en indien u meent dat deze niet juist zijn mag u de behandelend fysiotherapeut vragen deze te veranderen.
 • Papieren verwijzingen worden zorgvuldig gearchiveerd zodat deze niet onbedoeld door derden ingezien kunnen worden.
 • De computers met de gegevens van uw kind, zijn alleen toegankelijk via een persoonlijk  wachtwoord.
 • Medische gegevens worden alleen aan ouders of verzorgers of wettelijk aansprakelijken, verstrekt.  Mocht het kind uit de ouderlijke macht zijn gezet, kunnen de ouders met toestemming van de wettelijk aansprakelijke, de gegevens krijgen.
 • Indien het kind gescheiden ouders heeft, gaan wij ervan uit dat de gegevens van het kind gedeeld worden, met de vader of moeder van het kind.
 • Indien u van mening bent dat wij niet op de juiste wijze, met uw gegevens omgaan,Dan kunt u dat aan ons duidelijk maken, via de klachten regeling van de praktijk of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten:
-Bij het maken van een afspraak, krijgt uw kind een fysiotherapeut toegewezen, maar u mag ook zelf aangeven, wie uw kind gaat behandelen.
-U mag altijd om een second opinion vragen, van een andere fysiotherapeut uit de praktijk .
– Bij de eerste behandeling, leggen we altijd duidelijk aan u en uw kind uit wat er aan de hand is en waar de behandeling uit zal bestaan. Mocht u het hier niet mee eens zijn, dan overleggen we met u wat anders mogelijk zou zijn.

Bewaartermijn

 • De bewaartermijn voor patiëntendossiers is in overeenstemming met het wettelijk voorschrift uit de WGBO. Bij de vaststelling van dit reglement bedroeg die termijn 15 jaar. Bij wijziging van deze termijn volgen wij de wet.
 • Personeelsdossiers van werknemers die uit dienst zijn worden 7 jaar bewaard.