Sensorische informatieverwerkingstherapie

Iedereen neemt de gehele dag dingen waar in de vorm van prikkels. Deze prikkels worden ook wel sensorische informatie genoemd. We ontvangen ze via onze ogen, oren en neus, maar ook via onze huid, het evenwichtsorgaan en via specifieke bewegingssensoren in ons lichaam. Alle prikkels worden doorgestuurd naar het centraal zenuwstelsel, van waaruit ze naar de hersenen gestuurd worden. Hier worden ze verwerkt tot reacties die het lichaam uitvoert.

Op het moment dat niet alle prikkels op een juiste manier verwerkt worden, kan een probleem in de sensorische informatieverwerking een oorzaak zijn. Prikkels kunnen onvoldoende geregistreerd worden of juist te heftig, waardoor er of geen reactie volgt of iemand juist angstig of bang wordt en iets niet doet. Ook kan het zijn dat de verschillende prikkels niet goed onderling met elkaar verbonden worden of dat prikkels heel moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn.

Problemen in de ontwikkeling van een kind
Als de sensorische informatieverwerking niet goed verloopt, kan dit bij kinderen van grote invloed zijn op de motorische en op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierdoor zijn kinderen snel van slag, maken ruzie, zijn vaak afgeleid, trekken zich terug, zijn onhandig, luisteren slecht of zijn erg druk. Dit kan een probleem zijn als het dagelijkse functioneren wordt belemmerd, maar ook als het de ontwikkeling van een kind in de weg sta

Sensorische informatieverwerkingstherapie
Via sensorische informatieverwerkingstherapie kan spelenderwijs inzicht gekregen worden in wat een kind precies ervaart op het gebied van prikkelverwerking. Hierna kan een behandelplan worden opgesteld hoe er met specifieke prikkelverwerking kan worden omgegaan, zodat frustratie en onbegrip bij zowel het kind als bij de omgeving, verminderen. Uitganspunt hierbij is dat het gedrag van een kind niet voortkomt uit onwil maar uit onvermogen.

Sensorische informatieverwerkingstherapie wordt voor kinderen vergoed vanuit de basisverzekering (maximaal 18 behandelingen per kalenderjaar). Voor de therapie is geen verwijzing van een arts noodzakelijk.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.