Wat doet de kinderfysiotherapeut?

Een kinderfysiotherapeut is een fysiotherapeut met specifieke kennis van de motorische ontwikkeling in de verschillende ontwikkelings- en groeifases van kinderen. Om je als kinderfysiotherapeut te mogen registreren, is het met goed gevolg afronden van de driejarige opleiding tot kinderfysiotherapeut verplicht. Deze opleiding is een vervolg op de reguliere opleiding tot fysiotherapeut.

Sommige kinderen ontwikkelen zich lichamelijk langzamer dan hun leeftijdgenootjes. Dit kan komen door een probleem met organen, het zenuwstelsel of de zintuigen, zoals het gehoor of de ogen, maar het kan ook een gevolg zijn van een probleem met botten en/of spieren. In een aantal gevallen kan de kinderfysiotherapeut helpen en met oefeningen en begeleiding de motorische ontwikkeling zo optimaal mogelijk stimuleren.

Het eerste consult
Tijdens het eerste consult – de intake – worden vragen gesteld aan zowel de ouders als aan het kind, als de leeftijd dit toelaat, om zo de hulpvraag goed in kaart te brengen. Ook vindt een lichamelijk onderzoek plaats en zal de kinderfysiotherapeut het kind zo goed mogelijk observeren. De therapie bestaat vervolgens grotendeels uit oefen- en/of bewegingstherapie die is afgestemd op zowel de leeftijd als op de ontwikkeling van het kind. Dit gebeurt uiteraard in een veilige kindvriendelijke omgeving waarbij gebruik gemaakt wordt van kindvriendelijk materiaal. Als een kind niet naar de praktijk kan komen, omdat het niet mobiel is door bijvoorbeeld een handicap, dan kan de behandeling ook aan huis plaatsvinden.

De vergoeding van kinderfysiotherapie
Kinderfysiotherapie wordt tot de leeftijd van 18 jaar vanuit de basisverzekering door alle zorgverzekeraars vergoed. Zonder verwijzing van een arts of van het consultatiebureau, geldt deze vergoeding voor maximaal 18 behandelingen per jaar. Op verwijzing en met een chronische aandoening wordt de behandeling onbeperkt vergoed. In geen van de gevallen geldt het eigen risico en vanuit de praktijk wordt er rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd, u hoeft de betaling niet voor te schieten.

Denkt u dat uw kind klachten heeft waarbij een kinderfysiotherapeut kan helpen? Neem dan contact op met Praktijk voor Kinderfysiotherapie Marie Therése Pelgrim in Maastricht.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.