WANNEER NAAR DE KINDERFYSIOTHERAPIE?

Kinderfysiotherapie richt zich op problemen ten aanzien van het bewegingssyteem en het bewegen van kinderen (0-18 jaar). Wanneer uw kind problemen ondervindt met bewegen, dan is de kinderfysiotherapeut de aangewezen zorgverlener.

De kinderfysiotherapeut heeft gespecialiseerde kennis en vaardigheden met betrekking tot:

 • Motorische ontwikkeling en motorisch leren van het kind;
 • Specifieke bewegings- en houdingsaandoeningen op de kinderleeftijd;
 • Fysieke fitheid en training  van spieren, hart- en longfunctie bij kinderen;
 • Specifieke fysiotherapeutische (technische) vaardigheden voor het behandelen van kinderen;
 • Specifieke pedagogische vaardigheden voor het behandelen van kinderen en begeleiden van het gezin/ouders;
 • Signaleringsfunctie voor inzet andere zorgdisciplines, zoals logopedie, ergotherapie, ambulante begeleiding, specialistische tweedelijns zorg;

De kinderfysiotherapeut heeft de mogelijkheid om kinderen en hun ouders thuis te begeleiden indien dit geïndiceerd is.

Aandoeningen

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in o.a. de volgende aandoeningen:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand (fijne- en grove motoriek, evenwicht);
 • Longfunctie (astma/ cystic fibrosis);
 • Gegeneraliseerde hypermobiliteit;
 • Schedelvormafwijking en voorkeurshouding zuigeling;
 • Centraal en perifeer neurologische aandoeningen (cerebrale parese/spina bifida);
 • Developmental Coordination Disorder (DCD);
 • Excessief huilen zuigeling;
 • Spierziekten;
 • Lichamelijk onverklaarbare klachten;
 • Overgewicht in relatie tot bewegen;
 • M. Perthes;
 • Syndroom van Down;
 • Dysfunctional voiding (kinderbekkenfysiotherapeut).

ALTIJD VERZEKERD ZONDER EIGEN RISICO

Elk kind van 0-18 jaar is verzekerd voor kinderfysiotherapie. De overheid vindt kinderfysiotherapie dermate belangrijk dat het onderdeel is van de basisverzekering. 

De eerste 9 behandelingen en de daaropvolgende 9 behandelingen zijn altijd verzekerd. 

Bovendien is er geen sprake van eigen risico bij kinderfysiotherapie.