WERKWIJZE

Kinderen worden bij ons aangemeld, telefonisch of ouders kunnen ook hun kind persoonlijk aanmelden. Maar er is niet altijd iemand op de locaties aanwezig. (zie contact)Bij de eerst afspraak/intake nemen we een anamnese af, maken de hulpvraag duidelijk, die van het kind en de ouders, en starten het onderzoek.

Om een goed beeld van het motorisch niveau van uw kind te krijgen zullen wij diverse testen afnemen gericht op het motorisch of sensorisch integratie probleem. Indien van toepassing zullen wij ook, na overleg met u, contact opnemen met de huisarts, de leerkracht, en eventuele andere betrokkenen, om een goed beeld te krijgen hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt.

Aan het eind van het onderzoek, word er een verslag gemaakt en samen met de ouders, een behandelplan opgesteld. Na een afgesproken periode, evalueren we de behandelingen en sluiten de therapie af, of stellen nieuwe doelen op.

Kinderen tot 2 jaar worden altijd aan huis behandeld. Maar in bijzondere gevallen komen we ook voor andere kinderen aan huis.

De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en omvang van de klacht of van uw specifieke vraag. Soms is alleen een advies al voldoende. Bij chronische klachten kan de behandeling langer duren.